Finans ve Bankacılık


“Finans ve Bankacılık İngilizcesi” kursları, 8 hafta süreyle hafta içi akşamları ve hafta sonu verilmektedir. 8 haftalık program tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak yapılabilir. Program, bankacılık, finans, borsa, sigorta, leasing, faktoring alanlarında çalışan veya bu alanlarda kariyer yapmayı düşünen öğrenci ve mezunlar için düzenlenmektedir. Ayrıca, kursumuzu şirketlerin ilgili bölümlerinde çalışanlar için şirket içinde de verebilmekteyiz.


Programın Amacı

Finans ve Bankacılık alanında kariyer yapan ve yapmak isteyenlerin ilgili alanlarda İngilizcelerini en iyi seviyeye getirmek ve uluslararası profesyonel ve sosyal ortamda rahat iletişim kurmalarını sağlamaktır.
Program, katılımcının toplantı, sunum ve iş görüşmelerini rahatlıkla yapmasını hedeflemektedir.


Programın katılımcıya faydaları

Bu kursa katılımınız sonrasında aşağıdaki yeteneklerinizi geliştirme fırsatını yakalayacaksınız:

 • İletişim becerilerini geliştirme
 • Düzgün ve doğru İngilizce kullanımı
 • Toplantılarda daha verimli katılım sağlama
 • E-mail yazımı dahil olmak üzere yazılı İngilizce tekniğini geliştirme
 • İşiniz için kullandığınız İngilizce kelime dağarcığının genişlemesi
 • İngilizce dilbilgisini daha iyi anlama ve kullanma
 • Sosyalleşme ve bağlantılarınızda kendinize olan güvenin artması
 • Farklı kültürlerle çalışma konusunda kendinizi daha rahat hissetme

Programın İçeriği

 • Organizasyon yapısı, ürün-servis ağı ve iş yapısı ile ilgili sunum teknikleri
 • Müzakere ve iş toplantıları teknikleri
 • Şirketlerin pazarlama, üretim, dağıtım kanalları gibi iş planlarının analizi
 • Şirketin finansal durumunun analizi
 • Ulusal ve uluslararası ekonominin değerlendirilmesi
 • Vaka çalışmaları ve konu ile ilgili görüş alışverişi
 • Şirketin genel ve finansal anlamda güçlü ve zayıf yönlerinin değerlendirilmesi
 • Uluslararası iletişim ve yerel kültürü anlama
 • Grafik ve veri hazırlama teknikleri ve sunumu, ekonomik ve sosyal trendler

Aynı zamanda katılacağınız iş toplantıları ve müzakerelerde kendinize olan güveninizi arttırabilmenizi amaçlıyoruz. Bunun için iletişim stratejilerinizi geliştirmeniz bakımından aşağıda sıraladığımız konular da kurs içerisine dahil edilmektedir:

 • Uzlaşma ve/veya karşı görüş bildirimi
 • Konuyu açıklığa kavuşturma ve onaylama
 • Yorumlara açık olma
 • Özetleme
 • Uygun sorular sorma
 • Görüşlerinizi savunabilme
 • İkna kabiliyeti ve uzlaşma
 • Teklif veya öneri sunumu
 • Toplantı açılış ve kapanış teknikleri

İş ortaklarınızı misafir etmek, ziyaret eden kişiler için çeşitli aktiviteler düzenlemek ve bu kişileri gerektiği şekilde ağırlamak ve sosyalleşmek birçok iş adamı için önemli hususlardır. Bunun için ayrıca aşağıda belirtilen konular da ders içeriğine dahil edilmiştir:

 • Karşılama ve ağırlama
 • Misafir kabulü
 • Sosyalleşme
 • Telefon görüşmelerinin verimliliğinin arttırılması
 • Karmaşık iş toplantıları ve iletişim tekniklerinin geliştirilmesi ve problemleri çözümleme teknikleri

Ayrıca katılımcı aşağıdaki konularda İngilizcesini aktif olarak kullanabilir durumda olacaktır:

Finansal durumun değerlendirilmesinde kullanılan teknikler, bunlara örnek olarak mali tabloların okunması, nakit akışı, kar ve zarar cetvelinin okunması, finansal oranlar, uluslararası muhasebenin analizi, finansal kaynakların ve iş kollarının değerlendirilmesi, hisse senetleri, finansal piyasa, yatırım portföyünün yönetimi, mali planlama, kurumsal bankacılık, bireysel ve şirket malvarlığı için gerekli finansal servisin sağlanması, sermayenin sağlanması ve güvenirliliği, maliyet sınıflandırması vb konular işlenecektir.

“Finans ve Bankacılık İngilizcesi” programını Oxford House College İstanbul’da tamamlayan katılımcı, dilerse yurtdışındaki dil okullarında aynı konuda İngilizce eğitimi yapabilir. Ayrıca, yurtdışında aynı alanda sertifika ve diploma programlarına ya da lisans veya yüksek lisans programlarına da katılabilir. Yurtdışında “Banking and Finance” alanında özellikle İngiltere`de Bournemouth Business School International ve MLS okulunda, Amerika’da University of California Los Angeles`ın Berkeley, San Diego, Irvine, Riverside gibi kampüslerinde sertifika, diploma, lisans veya yüksek lisans eğitimleri verilmektedir.


Bilgi Almak İçin Formu Doldurunuz


İletişim Formu