Konuşma ve Telaffuz


İngilizce konuşma sınıflarımız, kendilerini İngilizce`de sözlü olarak daha akıcı ve net bir şekilde ifade etmek isteyenlere yöneliktir. Bu program için katılımcıların İngilizcesinin orta ve orta üstü seviyede olması gerekmektedir.


Intermediate İngilizce Konuşma ve Telaffuz (1)

Intermediate İngilizce konuşma ve telaffuz kursunda konuşma üzerine odaklanılmaktadır. Bunlara örnek olarak, bir görüşe katılıp katılmadığınızı belirtirken, bilgi sorarken, fikir verirken, anlamı pekiştirmek için tonlama yaparken kullanılan ifadeler gösterilebilir.

Konuşmalar sözlü olarak rapor vermeyi, rol oynamayı ve kısa tartışmaları içermektedir.

Upper Intermediate/Advanced Konuşma ve Telaffuz (2)

Upper Intermediate/Advanced konuşma ve telaffuz kursunda gazete ve dergi makaleleri gibi daha orijinal materyaller kullanılmaktadır. Aynı zamanda konuşma fonksiyonları ve stratejileri de tanıtılmakta, pratik yapılmaktadır. Nazik bir şekilde konuşmaya girme, konuşma esnasında karşı tarafa söz verme, sıranızı koruma, katılma ve katılmama derecesi, ilgiyi belli etmek için tonlama yapma, kuşku vs gibi durumlar ele alınmaktadır.

Konuşmalar rapor verme ve karşılıklı konuşmaları, tartışmaları ve rol oynamaları içermektedir. Aynı zamanda resmi ve gayri resmi, deyimsel ve konuşma dili üzerinde durulmaktadır. Konuşma ve telaffuz İngilizce kursumuzda dersler belirlenen konu başlıkları üzerinden işlenir.Güncel olaylar, boş zaman ve eğlence, gündelik yaşantı, çevre, ilişkiler ve evrensel meseleler gibi konu başlıklarının yanı sıra sizin önereceğiniz bir sohbet konusu da seçilebilir. Her dersin sonunda hem konuşma performansı hem de yapılan hatalar üzerine geri bildirim verilmekte ve kurs sonunda kısa bir konuşma sınavı yapılmaktadır.

Bilgi Almak İçin Formu Doldurunuz


İletişim Formu