Uluslararası Ticaret


Öğrenciler bu kurs sonrasında Uluslararası Ticaret İngilizcesinin terminolojisi ile kural ve politikalarını daha iyi anlayacaklardır. Global ekonominin hızla değişimi ve ülkemizin artan hizmet ve ihracat talebinin karşılanması, uluslararası ticaret kurallarının daha iyi ve detaylı anlaşılması için program içeriği aşağıdaki konuları da kapsayacak şekilde hazırlanmıştır:

  • Piyasalar: Alım-satım işlemlerinin incelenmesi
  • Uluslararası Piyasalar: benzerlikler & farklılıklar
  • Ticaret: küresel deneyimler ve çözümler
  • İthalat / İhracat: uluslararası yasal düzenlemeler
  • Ekonomik terimler ve kurallar
  • Vaka çalışmaları
  • Vergiler
  • Karşılaştırmalı örnek vakalar

İletişim Formu